Egel

Uit onderzoek blijkt dat het aantal egels in Vlaanderen jaar na jaar daalt. Anno 2018 was het aantal egels met de helft afgenomen ten opzichte van 2008.  Door alsmaar intensievere landbouw zijn tuinen en parken (8 % van het oppervlak van Vlaanderen) het huidige leefgebied voor egels. De gemiddelde tuin is echter veel kleiner dan het leefgebied dat een egel nodig heeft. Dat is zo’n tien hectare. Steeds vaker sluit een hoge draad of betonafsluiting de Vlaamse tuin hermetisch af, behalve aan de straatkant. Egels hebben geen andere keuze dan via de straat van de ene naar de andere tuin te gaan. De egel staat dan ook jaar na jaar in de top drie van meest gemelde verkeersslachtoffers en op nummer 1 wat zoogdierenverkeersslachtoffers betreft.

Hoe kan je de egel helpen?

Je helpt de egel al goed op weg door er voor te zorgen dat hij zich van de ene naar de andere tuin kan verplaatsen om op een veilige manier voedsel te zoeken. Dat kan je doen door een kleine doorgang te maken in je afsluiting of een kleine tunnel te graven onder je muur, hekwerk of poort (een ‘egelwegel’).

Verder kan je ook nog:

  • Een egelhuisje voorzien. In dit schuilhuis kan de egel rusten, schuilen en zijn winterslaap houden.
  • Een vijver of andere drinkplaats voorzien. Egels zijn goede zwemmers, maar hebben wel een glooiende oever of loopplankje nodig om uit het water te raken.
  • Een composthoop, houtstapel of takkenril voorzien. Hier vinden egels voedsel en een rustplaats.
  • Een inheemse haag aanplanten. Deze bieden beschutting en voedsel.
  • Een moestuin aanleggen. De egel is verzot op de slakken in je moestuin!

Meer weten?

Meer info over de egel en over ‘egelwegels’ kan je vinden via www.natuurpunt.be/egel.