Federale informatie

Voor meer info kan je terecht op de website van de Federale overheid: www.info-ukraine.be
Op deze website wordt alle informatie gebundeld van de verschillende overheidsdiensten.