Woonzorgcentrum Rozenberg

Wat?

Het woonzorgcentrum beschikt over 76 woongelegenheden waarvan 72 éénpersoonskamers en twee tweepersoonskamers. Iedere bewoner beschikt over een eigen leefruimte met de mogelijkheid tot persoonlijke inrichting en krijgt kansen tot verschillende vormen van ontmoeting.

Voor wie?

Het woonzorgcentrum staat open voor valide, zorgbehoevende en dementerende bejaarden, die om gezondheids- of sociale redenen het moeilijk hebben om verder thuis te blijven. Het is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en beschikt bovendien over een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis. De personen die een aanvraag tot opname indienen, moeten in principe de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.                   

Wat kost het?

  • éénpersoonskamer inwoner Oostrozebeke
55,59 euro
  • éénpersoonskamer geen inwoner Oostrozebeke
57,77 euro
  • tweepersoonskamer inwoner Oostrozebeke
51,25 euro/persoon
  • tweepersoonskamer geen inwoner Oostrozebeke 
53,42 euro/persoon

De dagprijs omvat huisvesting en verzorging. Voor sommige persoonlijke en individuele diensten en leveringen zal een extra vergoeding worden aangerekend. 

Bij tijdelijke afwezigheid wordt een korting van 6,00 euro toegestaan.

Wat zijn de stappen?

De bejaarde en/of zijn familie, een ander contactpersoon of een sociale dienst kan de kandidaat-bewoner op de wachtlijst laten plaatsen. De aanvragen worden gedateerd en bijgehouden door de directeur van het woonzorgcentrum.
In het opnamebeleid van het woonzorgcentrum wordt rekening gehouden met zorgbehoevendheid, woonplaats en datum van aanvraag.