Werken als vrijwilliger bij het gemeente- of OCMW-bestuur

Vrijwilligers zijn schatten!

Vol energie, steeds enthousiast, onmisbaar én onbetaalbaar!

Het gemeentebestuur- en OCMW-bestuur is alle vrijwilligers in onze gemeente heel dankbaar voor hun inzet!

Ook voor eigen activiteiten, diensten en evenementen doen wij beroep op vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers stellen wij een informatienota ter beschikking met informatie over:

  • de onbaatzuchtige doelstelling en het juridisch statuut van de organisatie;
  • de afgesloten verzekeringspolissen;
  • de eventuele betaling van een vergoeding voor vrijwilligerswerk en, in voorkomend geval, de aard van deze vergoeding en de gevallen waarin ze wordt betaald;
  • de zwijgplicht waaraan vrijwilligers gebonden zijn in kader van een opdracht binnen een openbaar bestuur.