Wat is jouw groenblauwpeil?

Gepubliceerd opwoensdag 19 okt 2022 om 08:44

We ondervinden allemaal hoe de klimaatverandering ons leven en onze onmiddellijke omgeving beïnvloedt. Misschien zorgen intense regenbuien meermaals per jaar voor wateroverlast op je perceel. Mogelijks raakt je regenwaterput niet tijdig bijgevuld. Of zie je dat je gras en groenten in je moestuin verdorren bij aanhoudende zomertemperaturen.

Het is té nat en té droog tegelijk. In kernen is de ruimte vaak te sterk verhard en is er een tekort aan groene zones. De gevolgen zijn navenant: hogere temperaturen en minder verkoeling in de kernen t.o.v. het platteland. Kortom, een verminderde levenskwaliteit. Bovendien is de groene natuur in Vlaanderen erg versnipperd, met als gevolg een verminderde biodiversiteit en een grote druk op ecosystemen.

Samen met jou kunnen we hier wat aan veranderen.

Via de website https://www.groenblauwpeil.be/ kan je nagaan wat het ‘groenblauwpeil’ op jouw perceel is, kan je tips verzamelen over het klimaatbestendiger maken van je perceel, bekijk je welke regenwaterput het beste is voor je perceel, …

De Vlaamse Regering voorziet sinds  4 juni 2021 via het Lokale Energie- en Klimaatpact middelen voor lokale besturen om initiatieven te nemen tegen klimaatverandering en/of de gevolgen ervan. Acties zoals infiltratie en hergebruik van water, het voorzien van meer en biodivers groen en het ontharden van de bodem behoren hier onder. De te halen doelstellingen zijn afgestemd op het aantal inwoners.

Ook jouw acties hebben impact!

Heb je sinds 1 januari 2021 extra infiltratie- of bufferputten aangelegd, een wadi gegraven, een geveltuintje aangelegd, een boom of haag aangeplant of deel je je eigen wagen met anderen? Geef je actie – groot of klein - dan zeker in via www.groenblauwpeil.be (scroll door naar ‘nieuwe LEKP-verbetering toevoegen’). Zo help ook jij mee om de doelstellingen te behalen!