Vossen

De vos (Vulpes vulpes) is een roodbruin hondachtig dier met een dikke pluimstaart dat zich sinds de jaren ’80 op spontane wijze in geheel West-Europa sterker heeft verspreid. Intussen is deze toename gestabiliseerd en blijft de populatie min of meer gelijk. De vos is een alleseter. Een groot deel van zijn dieet bestaat uit bruine ratten en andere knaagdieren zoals muizen en wilde konijnen. Daarnaast eet hij eveneens vogels, fruit en afval. De vos is voornamelijk bij valavond en ’s nachts actief. Het zijn territoriale dieren met een leefgebied van 5 tot 10 km². Een vos zal geen andere soortgenoten in zijn territorium dulden.

Vossenburchten (het hol van de vos met al zijn ingangen) zijn beschermd. Noch jacht bij de burcht, noch verstoring is toegelaten.

Problematiek

De laatste tijd worden veel meldingen gedaan van pluimvee dat werd gedood door een vos. Pluimvee in afgesloten terreinen zijn gemakkelijke prooien voor vossen en daar profiteren zij graag van. De laatste jaren gaan steeds meer stemmen op om de vos massaal te gaan bejagen, omdat heel wat mensen ‘last’ krijgen van dit slimme diertje. Jagen op een vos heeft echter weinig zin. Wanneer een vos wordt gedood, komt zijn territorium vrij en zal dit snel worden heringenomen door een ander exemplaar.

Toch is de vos wel bejaagbaar door jachtrechthouders van 1 oktober tot en met 14 februari. Het gebruik van vergif, stroppen of klemmen is evenwel ten allen tijde verboden.

Sluwer dan de vos (?)

Beter dan het bejagen van de vos is het beschermen van je pluimvee. Wij geven enkele tips:

  • Gezien vossen vooral ’s avonds en ’s nachts jagen, kan je een afsluitbaar nachthok voor je pluimvee voorzien;
  • Plaats een afsluiting met fijne mazen en een minimale hoogte van 1,80 m. Buig de bovenkant van de afsluiting bovenaan een dertigtal graden richting ‘buitenkant’;
  • Graaf de afsluiting onderaan een twintigtal centimeter in of voorzie een verharding naast de draad (bijvoorbeeld een rij tegels). Zo vermijd je dat de vos onder de afsluiting kan graven;
  • Span een net boven de kippenren.

Toch een dier verloren?

Maak melding van de schade op de website van de Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw.  Zij verzamelen via dit formulier de nodige info om een zicht te krijgen op de omvang en de aard van de vossenschade.

Heb je geen internet? Geef dan alle nuttige informatie (waar, wanneer, welke dieren, aantal, ...) door aan de dienst milieu.

Voor meer tips en info over de vos verwijzen we naar de website van Natuurpunt.