Voedselbedeling

Als je een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en je kan niet voorzien in jouw basisbehoeften of de basisbehoeften van jouw gezin, dan kan je één keer per maand bij het OCMW terecht voor een voedselpakket. Ook in dringende situaties kan een voedselpakket bekomen worden. De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in blik ...Maandelijks is er één bedeling.

Een voedselpakket is gratis. Je kan dit bekomen na doorverwijzing door de sociale dienst van het OCMW. Een maatschappelijk werker onderzoekt hiervoor jouw sociale en financiële situatie. Het OCMW werkt met een reglement 'aanvullende steun'. Wie aan de voorwaarden beantwoordt, komt in aanmerking.

POD Maatschappelijke integratie

Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte. De POD Maatschappelijke Integratie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T. 

De FEAD voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen. Dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.