Voedselbedeling

Als je een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en je kan niet voorzien in jouw basisbehoeften of de basisbehoeften van jouw gezin, dan kan je één keer per maand bij het OCMW terecht voor een voedselpakket. Ook in dringende situaties kan een voedselpakket bekomen worden. De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in blik ...Maandelijks is er één bedeling.

Een voedselpakket is gratis. Je kan dit bekomen na doorverwijzing door de sociale dienst van het OCMW. Een maatschappelijk werker onderzoekt hiervoor jouw sociale en financiële situatie. Het OCMW werkt met een reglement 'aanvullende steun'. Wie aan de voorwaarden beantwoordt, komt in aanmerking.