Vergunning sterke drank

Het is verboden sterke dranken te verkopen in een drankgelegenheid, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook, zonder over de vereiste vergunning te beschikken. Dergelijke vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Na controle van de moraliteit van de aanvrager (eventueel meerdere) en de bij deze personen inwonende personen die aan de exploitatie van de drankgelegenheid meehelpen, kan de vergunning voor de verkoop van sterke dranken door het college van burgemeester en schepenen worden afgeleverd.

De aanvraag evenement geldt als aanvraag voor deze vergunning indien je aangaf dat je sterke dranken zal serveren.