Verduidelijking betreffende artikel p. 3 in het infoblad

Gepubliceerd opwoensdag 22 mrt 2023 om 09:58

Aangezien er hier en daar wat vragen waren hier een kleine verduidelijking betreffende het artikel over de heraanleg van de Veldstraat pagina 3 in het infoblad maart 2023:

Waar hemelwater (RWA) afgekoppeld wordt van vuil water (DWA) en dus een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd, wordt het water, dat wordt opgevangen in straatkolken, nooit afgevoerd naar de waterzuivering.

In de Veldstraat werden tijdens de werken speciale straatkolken geplaatst. Dit zorgt er voor dat een deel van het water in de grond infiltreert en dus niet alle hemelwater afgevoerd wordt via de RWA-leidingen.