Veel gestelde vragen

Praktische vragen

Ik wil mijn kind inschrijven in IBO "De Wiemkes". Wat moet ik daarvoor doen?
Je maakt, telefonisch op het nummer op 056 67 11 33 of via een bezoek aan IBO "De Wiemkes", een afspraak voor een inschrijving. De begeleiding regelt de inschrijving, geeft je de nodige uitleg en leidt je rond in IBO "De Wiemkes". Neem bij voorkeur je kind mee, zo kan het al eens kennis maken met onze werking.

Moet ik IBO "De Wiemkes" verwittigen, telkens mijn kind naar IBO "De Wiemkes" komt?
Als je kind eenmaal is ingeschreven in IBO "De Wiemkes", kan je kind altijd komen zonder dat je ons dit nog eens hoeft te laten weten. Alleen als je kind op schoolvrije- en vakantiedagen wil blijven eten, moet je ten laatste de dag zelf om 8.30 uur de warme maaltijd bestellen.
Als je kind na school naar IBO "De Wiemkes" moet, laat je dit best weten aan de leerkracht.

Wordt mijn kind begeleid tijdens de verplaatsing tussen IBO "De Wiemkes" en school?
Ja, 's morgens gaan alle kinderen te voet, met de bus of de gemeentewagen naar school.
Na school komen de kinderen van de school in de Molstenstraat (De Ginste) en de kleuters van de school in de Wielsbekestraat met de bus of de gemeentewagen naar de kinderopvang. De lagereschoolkinderen van de school in de Wielsbeke- en Stationsstraat komen te voet naar IBO "De Wiemkes" onder begeleiding van de leerkrachten.
Als je kind na school mee moet naar IBO "De Wiemkes", laat je dit best weten aan de leerkracht.

Het neefje en nichtje van mijn kinderen komen op vakantie. Mogen zij meekomen naar IBO "De Wiemkes"?
Het reglement is duidelijk. Enkel kinderen die kleuter- of lager onderwijs volgen, kunnen gebruik maken van IBO "De Wiemkes" als zij aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:
- het kind loopt school in Oostrozebeke;
- één van de ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Oostrozebeke;
- één van de ouders werkt in Oostrozebeke.
Als die kinderen niet voldoen aan de voorwaarden geformuleerd in het huishoudelijk reglement, kunnen zij NIET naar IBO "De Wiemkes" komen.

Vergeet niet dat voor ieder kind een administratief dossier moet aangelegd worden: een kind dat naar IBO "De Wiemkes" komt, moet worden ingeschreven door één van de ouders.

Wat moet ik doen als mijn kind een ongeval overkomt in IBO "De Wiemkes"?
De verzekering slaat enkel op lichamelijke letsels. Je dient bij de raadpleging van een dokter het aangifteformulier mee te nemen dat je krijgt in IBO "De Wiemkes". Als de dokter het formulier ingevuld heeft, bezorg je het zo vlug mogelijk terug aan IBO "De Wiemkes". Het formulier wordt verder aangevuld door het gemeentebestuur en doorgestuurd  naar de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij stuurt op zijn beurt de formulieren op naar je en kent je een dossiernummer toe. Je vermeldt dit dossiernummer in elke briefwisseling in verband met het ongeval met de gemeente of de verzekeringsmaatschappij. De verzekering lichamelijke ongevallen betaalt enkel het bedrag terug dat je niet terugkrijgt van het ziekenfonds. Je moet bij je bezoek aan je ziekenfonds of apotheker een verzamelstaat van de kosten vragen, zodat het verschuldigde bedrag kan ingevuld worden. Op de facturen van het ziekenhuis worden de bedragen te betalen door het ziekenfonds en de bedragen te betalen door jezelf apart vermeld. Let op: de verzekeringsmaatschappij betaalt terug op basis van de RIZIV-barema's. Bewaar alle bewijsstukken van de gemaakte kosten. Deze bewijsstukken moet je niet afgeven aan het gemeentebestuur, maar moeten rechtstreeks worden opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij, samen met de verzamelstaat.

Ik ben niet akkoord met het één of ander in IBO "De Wiemkes". Waar kan ik terecht met mijn opmerkingen?
Je kunt altijd met je opmerkingen, klachten of suggesties terecht bij de begeleiding of de coördinatoren. Zij bespreken je opmerking op de wekelijkse vergadering. De betrokken ouder wordt ofwel persoonlijk op de hoogte gebracht door een begeleider of coördinator ofwel wordt hij/zij schriftelijk ingelicht over het gevolg dat aan de klacht gegeven wordt.

Wil je dat je klacht wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen, dan kan je :
          OF een brief schrijven naar College van burgemeester en schepenen 
                                                   Ernest Brengierstraat 6
                                                   8780 OOSTROZEBEKE
          OF een formulier "opmerkingen over IBO "De Wiemkes" " vragen. Het formulier kan afgegeven worden in IBO "De Wiemkes" of
          opgestuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen. Dit formulier kan ook ingevuld worden via de website.
Hoe je klacht behandeld wordt, staat uitgeschreven in artikel 660 van het huishoudelijk reglement.

Klachten over een factuur noteer je op het formulier 'klacht over een factuur' dat je afgeeft in IBO "De Wiemkes". Klachten over een factuur kunnen ook per e-mail, telefonisch of per brief gemeld worden.

Welke maaltijden kan mijn kind in IBO "De Wiemkes" gebruiken?
Kinderen die 's morgens vroeg naar IBO "De Wiemkes" komen, mogen hun ontbijt meebrengen van thuis en bij ons opeten.
Op woensdagmiddag na school en op schoolvrije halve dagen brengen kinderen die bij ons blijven eten hun boterhammen mee. Zij eten daarbij verplicht soep. Die soep moet niet op voorhand besteld worden en kost 0,38 euro.
Op schoolvrije- en vakantiedagen is een warme maaltijd verplicht voor kinderen die over de middag in IBO "De Wiemkes" blijven. Je moet die maaltijd bestellen, ten laatste de dag waarop het middagmaal zal gebruikt worden, vóór 8.30 u.. Dit doe je mondeling in IBO "De Wiemkes" of via een telefonische oproep naar 056 67 11 33. De maaltijd kost 2,20 euro. Een vegetarische maaltijd kost 2,92 euro.
Op schooldagen rond 16.00 u. en op schoolvrije- en vakantiedagen rond 9.00 u. en rond 16.00 u. krijgen de kinderen een tussendoortje van ons: een stuk fruit, groente, yoghurt, koek of ... Water kunnen kinderen op elk moment gratis krijgen.

De buurvrouw komt volgende week uitzonderlijk de kinderen afhalen. Kan dit zomaar?
Nee, je moet altijd vooraf meedelen in IBO "De Wiemkes" dat je kind(eren) door iemand anders worden afgehaald. Als de persoon éénmalig de toestemming heeft, volstaat het om het formulier voor éénmalig afhalen van je kind(eren) in te vullen en af te geven in IBO "De Wiemkes". In de infomap vindt u enkele exemplaren. Indien nodig, kun je altijd een extra  formulier verkrijgen. Dit kan je vragen aan de begeleider die administratie heeft. Je kan dit formulier ook downloaden op deze website.
Indien die bepaalde persoon de toestemming krijgt om je kind(eren) meermaals af te halen, vragen wij je deze op het formulier contactpersonen te noteren.

Vragen omtrent documenten

Krijg ik een fiscaal attest voor de opvang van mijn kind?
Ja, vanaf januari 2005 is de opvang van kinderen tot 12 jaar fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks sturen wij automatisch een fiscaal attest op, voor alle kinderen die het voorbije jaar naar IBO "De Wiemkes" zijn gekomen en dit uiterlijk op 31 mei.

Ik heb mijn facturen laten domiciliëren. Door omstandigheden staat er geen geld op mijn rekening. Wat gebeurt er nu?
Domiciliëring betekent dat je de opdracht geeft aan je financiële instelling om de door het gemeentebestuur aangeboden factuur te betalen. Het gemeentebestuur moet aan de financiële instelling meedelen wie welke bedragen verschuldigd is. Deze bijdragen worden dan van je rekening op onze rekening overgeschreven.
Kan je financiële instelling de aangeboden factuur niet betalen omdat er geen geld op de rekening staat, dan worden wij op de hoogte gebracht. Wij zullen je dan de factuur bezorgen met de vraag om de factuur zelf over te schrijven omdat ze, via domiciliëring, geweigerd werd. Indien drie maal na elkaar de domiciliëring niet doorgaat, dan wordt de domiciliëring eenzijdig opgeheven.

Ik wil het formulier contactpersonen wijzigen. Hoe kan ik dat doen?
Het formulier contactpersonen wordt bijgehouden in IBO "De Wiemkes". Indien je contactpersonen wil aanvullen of schrappen, kan je aan de begeleider die de administratie doet, het formulier opvragen en de wijzigingen aanbrengen. Het formulier wordt dus ter plaatse aangepast en wordt niet meegenomen naar huis.

Er zijn gegevens in de toestand gewijzigd. Hoe kan ik dit kenbaar maken aan IBO "De Wiemkes"?
Wanneer er zich wijzigingen voordoen aan de doorgegeven gegevens, melden de ouders dit zo vlug mogelijk in de kinderopvang door middel van het formulier wijziging in de toestand.
In de infomap werd één formulier wijziging in de toestand gevoegd. Indien nodig, kun je altijd een extra formulier verkrijgen in IBO "De Wiemkes". Dit kan je vragen aan de begeleider die administratie heeft.