Vaststelling van de schade bij een landbouwramp

Voorwaarden

Een ramp kan door de Vlaamse Regering erkend worden als landbouwramp als er aanzienlijke schade is van landbouwgronden, -teelten of -oogsten als gevolg van een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) met een uitzonderlijk karakter of een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen. Hagelschade komt niet in aanmerking voor vergoedingen uit het landbouwrampenfonds omdat hagel verzekerbaar is.

Procedure

  1. Verzamel bewijsmateriaal van de schade.
  2. Vaststellingen door een schattingscommissie om de geleden schade te beschrijven en te schatten:
  • Je kan een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente (t.a.v. de burgemeester) waarin jouw grond gelegen is. Dat kan je voor Oostrozebeke doen via dit formulier (36.3 kB). Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel …).
  • De schattingscommissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste keer zeer kort na het klimatologische evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst.
    Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dat ook zo in de processen-verbaal (pv's) van de schattingscommissie vermeld.