Vakantietoelage voor aangepaste vakanties voor mindervaliden

De gemeente Oostrozebeke verleent een tegemoetkoming aan de mindervaliden die deelnemen aan een voor hen ingericht en voorbehouden verlofkamp.

Het bedrag van de gemeentelijke tussenkomst is bepaald op 9,00 euro per nacht verblijf en per mindervalide, met een maximum van 45,00 euro per rechthebbende.

Wat zijn de voorwaarden?

De mindervalide is op 01 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft, woonachtig in de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor een toelage moet:

 • de mindervalide deelgenomen hebben aan een vakantieverblijf van minimum 4 nachten,
 • het vakantieverblijf georganiseerd zijn door een vereniging voor zieken en/of gehandicapten, een school of een medisch pedagogisch instituut,
 • de vakantie speciaal voor zieken of mindervaliden ingericht en aangepast zijn.

Wat zijn de stappen?

De aanvragen tot gemeentelijke tussenkomst worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 november. De aanvragen betreffen het jaar voorafgaand aan 1 november, dit is van 1 november van het vorig jaar tot en met 31 oktober van het huidig jaar. Periodes die over twee toelagejaren lopen, worden gerekend bij het jaar waar het einde van de vakantie is.

Bij de aanvraag worden volgende stukken gevoegd:

 • een attest van de inrichters van het verlofkamp of de directie van het vakantiecentrum.
  Uit dit attest blijkt dat:
  - de aanvrager als zieke of mindervalide heeft deelgenomen aan een speciaal voor hen ingericht verlofkamp met aanduiding van de verblijfsperiode en het aantal nachten;
  - het deelnemingsbedrag volledig werd betaald.
 • een bewijsstuk i.v.m. de mindervaliditeit of de ziekte.