Toelage voor mindervalide kinderen

Wat?

De gemeente Oostrozebeke verleent een toelage aan het gezinshoofd van het gezin met één of meer mindervalide kinderen. Het mindervalide kind wordt als rechthebbende beschouwd.

Het bedrag voorzien op de begroting wordt evenredig verdeeld onder alle rechthebbenden, met een maximum van 190,00 euro.

Wat zijn de stappen?

Om de premie te bekomen bezorg je ons een attest waaruit blijkt dat het kind recht heeft op de bijkomende tegemoetkoming voor mindervaliden als gevolg van een ongeschiktheid van minstens 66% op basis van de oude wetgeving (KB van 03/05/1991) of 9 punten op de sociale-medische schaal op basis van de nieuwe wetgeving (KB van 28/03/2003).

Dit attest moet worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 november van het jaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd. Je vermeldt hierop jouw rekeningnummer zodat wij de premie op jouw rekening kunnen storten (dit gebeurt normaal in de loop van de maand december).

Het is de toestand op 1 januari van het betrokken jaar die in aanmerking wordt genomen.