Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente- en OCMW-bestuur Oostrozebeke wil volledig digitaal toegankelijk zijn en wil iedereen op een gebruikersvriendelijke manier toegang verschaffen tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit. Oostrozebeke streeft ernaar de website toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.oostrozebeke.be.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Het lokaal bestuur Oostrozebeke neemt de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Interne controle vóór publicatie: de redactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke, automatische screening van de website via de toegankelijkheidstool van websitebouwer LCP. Dit is een hulpmiddel waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid en waarbij ook het contrast wordt gescreent.

Beperkingen en alternatieven

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn.

We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken. Op www.oostrozebeke.be wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur Oostrozebeke kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Wens je extra informatie over deze documenten, stuur dan een e-mail naar cultuur@oostrozebeke.be.

Feedback

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Wij horen dit graag via e-mail aan cultuur@oostrozebeke.be. Vermeld je daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen?