Tijdelijke reclameborden of publiciteitsdoeken

  • Het plaatsen van tijdelijke reclameborden of publiciteitsdoeken op het openbaar domein is enkel toegelaten voor het organiseren van een activiteit binnen de gemeente, behoudens uitzonderingen toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.
  • Een schriftelijke aanvraag moet ingediend worden vier weken voor de activiteit bij het college van burgemeester en schepenen.
  • De aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden of publiciteitsdoeken gebeurt via een geëigend aanvraagformulier.
  • Het tijdelijk plaatsen van reclameborden op privé-eigendom dient zodanig te gebeuren dat dit geen belemmering vormt voor de verkeerszichtbaarheid.
  • Alle onrechtmatig geplaatste reclameborden of publiciteitsdoeken worden onverwijld door de gemeentediensten verwijderd. Dit is eveneens het geval bij het in gebreke blijven om de tijdelijke reclameborden tijdig te verwijderen. De ambtshalve verwijdering gebeurt op risico en op kosten van degene die ze plaatste of indien deze onbekend is, ten laste van de opdrachtgever of de verantwoordelijke uitgever. Weggenomen bordjes of doeken worden eigendom van de gemeente.
  • Let op: het plaatsen van reclameborden of publiciteitsdoeken op het domein van de gewestwegen is slechts in zeer bepaalde gevallen toegestaan en enkel mits het bekomen van een voorafgaande domeinvergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer.