Subsidie sportverenigingen

Elk jaar krijgen de erkende Oostrozebeekse sportverenigingen een financieel duwtje in de rug.

Wat zijn de stappen?

  • je moet voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in het subsidiereglement voor de sportverenigingen vastgesteld in de gemeenteraad van 11 december 2008;
  • je kan jaarlijks in juni formulieren bekomen (prestatielijsten + lijst voor leden+machtiging tot uitbetaling subsidies) om in te vullen;
  • je moet de ingevulde formulieren of uw aanvraag in te dienen ten laatste 1 oktober van het voorbije werkjaar;
  • berekening door afdeling vrijetijd dienst sport van alle ingediende prestatielijsten van alle erkende sportverenigingen;
  • het college behandelt het dossier;
  • uitbetaling subsidie door de financiële dienst.