Subsidie voor culturele, socio-culturele en sociale verenigingen

Elk jaar krijgen de erkende Oostrozebeke culturele, socio-culturele en sociale verenigingen een financieel duwtje in de rug.

Wat zijn de stappen?

  • je moet voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in het subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 12 april 2012;
  • je kan jaarlijks in juni formulieren bekomen (prestatielijsten + lijst voor leden+machtiging tot uitbetaling subsidies) om in te vullen. Dit kan schriftelijk ofwel digitaal;
  • je dient de ingevulde formulieren of uw aanvraag in te dienen tegen ten laatste 1 oktober van het voorbije werkjaar;
  • berekening door afdeling vrije tijd dienst cultuur van alle ingediende prestatielijsten van alle erkende sociale, culturele en socio-culturele verenigingen;
  • het college behandelt het dossier;
  • uitbetaling subsidie door de financiële dienst.