Subsidie kinderopvanginitiatieven 0-3 jaar

Het gemeentebestuur wil jaarlijks alle kinderopvanginitiatieven 0-3 jaar financieel een duwtje in de rug geven.

Wat zijn de stappen?

  • je voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in het subsidiereglement voor de kinderopvanginitiatieven vastgesteld in de gemeenteraad van 3 juli 2014;
  • je kan jaarlijks in oktober een formulier bekomen om in te vullen;
  • je dient het ingevulde formulier en bijhorende documenten in ten laatste op 16 oktober;
  • berekening door afdeling vrije tijd dienst kinderopvang van alle ingediende subsidieformulieren;
  • het college behandelt het dossier;
  • uitbetaling subsidie door de financiële dienst.