Strategisch commercieel plan

Het gemeentebestuur ging, samen met de voornaamste stakeholders, eind 2020 van start met de opmaak van een strategisch commercieel plan onder begeleiding van de POM West-Vlaanderen en OC WEST.

Dit plan legt de visie vast over de toekomst van de commerciële kern van Oostrozebeke en de Ginste en van het gemeentelijk detailhandelsbeleid. De belangrijkste thema’s zijn kernversterking, kernafbakening, een sfeervol en levendig winkelgebied, communicatie met de handelaars en het uitwerken van een ondernemersvriendelijk parkeerbeleid. Deze visie moet de leidraad vormen voor een efficiënt en doeltreffend detailhandelsbeleid in Oostrozebeke voor de komende jaren.

Om dit plan te realiseren werd een ruime stuurgroep samengesteld waar zowel vertegenwoordigers van het beleid als medewerkers van verwante domeinen zoals ruimtelijke ordening, cultuur, mobiliteit en de sociale dienst in zetelden. Een kleinere werkgroep, getrokken door de schepen en medewerker lokale economie, was de motor van het traject.

Tijdens het voorbereidingsproces werd samen met de POM West-Vlaanderen een economische omgevingsanalyse gemaakt, gekoppeld aan globale trends, ontwikkelingen en prognoses. Deze kwantitatieve data werden aangevuld met kwalitatieve data die verzameld werden tijdens workshops en brainstormsessies met interne en externe stakeholders. Zo werden onder meer handelaars en ondernemers uit de kern van Oostrozebeke en de Ginste uitgenodigd voor een SWOT-analyse.

In het voorjaar 2021 selecteerde de deputatie Oostrozebeke als pilootgemeente voor het verdiepend project “de Proeftuin detailhandel” met als doel om van het kern(winkel)gebied, een attractieve en sfeervolle winkelzone te maken. Dit traject, mee begeleid door CityD-WES, werd ingebed in het ruimere traject van het Strategisch Commercieel Plan en versterkte en verruimde de focus en de aanpak. Zo kwam, dankzij deze twee gekoppelde trajecten, het strategisch commercieel plan tot stand.

Met dit Strategisch Commercieel Plan willen we richting geven aan het economisch beleid van Oostrozebeke en samen met de verschillende stakeholders op een ambitieuze en gerichte manier bouwen aan een succesvolle toekomst voor onze gemeente.

Het Strategisch Commercieel Plan is goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 februari 2023.