(Straat)geveltuin

Een groener straatbeeld, meer kansen voor fauna en flora, meer regenwater naar de bodem, verkoeling in de zomer, filteren van fijn stof en CO2, … Allemaal redenen om een straatgeveltuintje aan te leggen!

Voorwaarden voor de aanleg

In afwijking van de verplichtingen omtrent de private ingebruikname van het openbaar domein, zoals opgenomen in het algemeen politiereglement, is de aanleg van een geveltuin toegelaten mits schriftelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen en mits voldaan wordt aan de voorwaarden in het reglement.

Reglement

Het reglement en de voorwaarden voor de aanleg van een (straat)geveltuintje kan je in de bijlage terugvinden.

Aanvraagformulier

Het digitaal aanvraagformulier kan u hier terugvinden: Aanvraagformulier (straat)geveltuin