Stijging sociale toelagen en gratis afvalzakken vanaf 2020

Gepubliceerd opmaandag 16 dec. 2019 om 09:09

Enkele premies worden aangepast vanaf 1 januari 2020.

Via het OCMW kan men een thuiszorg- of een waarderingspremie bekomen, de overige tussenkomsten worden toegekend door de gemeente.

De thuiszorgtoelage (om langer in eigen woning te kunnen verblijven) verhoogt op jaarbasis van 300,00 euro naar 360,00 euro.

De waarderingstoelage (voor de inwonende zorgverleners) verhoogt op jaarbasis van 300,00 euro naar 360,00 euro.

Kinderen met een handicap die deelnemen aan kampen (van alle jeugdbewegingen) krijgen een toelage. Het bedrag van de gemeentelijke tussenkomst is bepaald op 10,00 euro per nacht verblijf en per persoon met een handicap, met een maximum van 50,00 euro per rechthebbende.

Er is een verhoogde toelage aan kinderen met een handicap: het bedrag van de toelage wordt voor elke rechthebbende naar 200,00 euro opgetrokken.

Geboorte- en luierpremies worden verhoogd. Bij een geboorte wordt aan de moeder een premie van 30,00 euro toegekend. Bij de eerste en bij de tweede verjaardag van het kind wordt aan de begunstigde van de kinderbijslag telkens een premie van 30,00 euro toegekend.

Nieuw is het verstrekken van gratis afvalzakken aan mensen die leven met chronische incontinentie, met een nierinsufficiëntie, die die thuis dialyseren of in een thuissituatie sondevoeding gebruiken. Zij krijgen 20 grote of 40 kleine afvalzakken van de gemeente (totaal 36,00 euro).

Om het sociaal weefsel te versterken, wordt een premie voor de organisatie van straat- of buurtfeesten (gaande van 100,00 tot 500,00 euro) gegeven.

De premies voor zorgwonen en levenslang wonen worden geactualiseerd. Doel is mensen langer in eigen huis te laten wonen.

Wie meer over deze maatregelen wil vernemen kan de informatie nalezen op www.oostrozebeke.be of kan terecht bij onze diensten.