Stedenbouwkundige vergunning

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als u vragen hebt over uw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kunt u bij uw gemeente terecht.

Opgelet: na aflevering van de vergunning moet u binnen 2 jaar met de werken starten. De vergunning vervalt als:

  • u niet binnen 2 jaar met de werken begint
  • de constructie binnen 3 jaar niet winddicht is
  • de werken 2 jaar lang onderbroken worden.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening