Stamboomonderzoek

De registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek, erfenissen en andere genealogische doeleinden.

Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt:

  • overlijdensakten na 50 jaar;
  • huwelijksakten na 75 jaar;
  • geboorteakten na 100 jaar.

Voor akten die nog niet openbaar zijn heeft de opzoeker een uitdrukkelijke toestemming van de rechtbank van eerste aanleg en rechtstreekse afstammelingen nodig.

Procedure

Je meldt jou tijdens de openingsuren aan bij het loket van de dienst burgerzaken.

De verantwoordelijke medewerker maakt jou wegwijs in ons archief.

Je doet hierna zelf de nodige opzoekingen (met vragen kan je altijd terecht bij de verantwoordelijke medewerker).

Wat meebrengen?

Je brengt eventueel de toestemming van de rechtbank mee.

Wat kost het?

De opzoekingen gebeuren door de burger-opzoeker zelf en zijn gratis.

Als de opzoekingen gebeuren door iemand van de dienst burgerzaken wordt er 10,00 euro per begonnen kwartier aangerekend.

Een kopie uit de registers kan tegen betaling afgeleverd worden (0,25 euro voor een A4-formaat en 0,38 euro voor een A3-formaat).