Spreekrecht voor burgers

Spreekrecht op de gemeenteraad en/of de OCMW-raad

Iedere inwoner van Oostrozebeke heeft het recht om een vraag te stellen op een zitting van de gemeenteraad en/of de raad voor maatschappelijk welzijn. Dat kan als persoon, maar ook namens een vereniging of organisatie met werking op het grondgebied.

Het spreekrecht vindt telkens plaats een half uur voor de aanvang van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn (indien voorafgaand aan de gemeenteraad) of de gemeenteraadszitting.

Heb je een vraag, wil je graag iets toelichten of een standpunt uiten?

Vraag dan uiterlijk 14 kalenderdagen voor de zitting van de gemeente- en/of OCMW-raad je spreekrecht aan met behulp van het aanvraagformulier dat onderaan deze pagina als bijlage te vinden is. Het formulier is ook te verkrijgen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. 

Het aanvraagformulier moet ondertekend terugbezorgd worden aan de gemeente of het OCMW.

Twijfel je of je aanvraag de gemeente of het OCMW betreft?

Vragen of standpunten die verband houden met de dienstverlening van de gemeente, openbare werken,  sportcentrum, gemeenschapscentrum, buitenschoolse kinderopvang, wegeninfrastructuur, verkeersveiligheid, senioren, adviesraden, jeugd, cultuur, ... en mogelijk nieuwe initiatieven, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Vragen of standpunten over sociale dienstverlening (woonzorgcentrum, klusjesdienst, thuisbezorgde maaltijden, minder mobielen centrale,  financiële steun, ...) en mogelijk nieuwe initiatieven in dit verband zijn voor de OCMW-raad.

Aanvragen die betrekking hebben op individuele dossiers of individuele belangen van burgers, ondernemingen of verenigingen of persoonlijke aangelegenheden, worden niet behandeld.

Wil je graag meer weten over dit spreekrecht? 

Bekijk dan het ‘Reglement spreekrecht voor burgers’.