Speelstraat

Jouw straat een speelstraat? Het kan! 

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen.
De bewoners van de straat nemen zelf het initiatief om een speelstaat in te richten.

Voorwaarden

 • De straat moet een woonstraat zijn;
 • De snelheidsbeperking in de straat is altijd 50 km/uur, tijdens de speelstraat is dat 20 km/uur;
 • De openbare weg moet tijdelijk afgesloten worden. Op de hekkens wordt een bord C3 en onderbord 'speelstraat' bevestigd; 
 • De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen;
 • Een speelstraat kan pas ingericht worden als 60% van de meerderjarige bewoners van de straat akkoord gaat. Het kan ook een deel van de straat zijn;
 • Een speelstraat kan enkel ingericht worden als er minimaal 4 speelstraatverantwoordelijken zijn, die in de aangevraagde straat wonen;
 • De speelstraatverantwoordelijke moet minimum 18 jaar zijn;
 • De speelstraatverantwoordelijken staan in voor het plaatsen en verwijderen van de hekkens en zijn de contactpersoon voor de bewoners en de gemeentediensten.

Wanneer

 • Een speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de schoolvakanties;
 • De uren voor het inrichten van een speelstraat kunnen vrij gekozen worden door de speelstraatverantwoordelijken.

Een aanvraag indienen

 • Elke aanvraag om een speelstraat in te richten moet schriftelijk gebeuren bij de dienst mobiliteit. 
 • In bijlage van de aanvraag moet het standpunt van de bewoners van de straat gevoegd worden. 
 • De aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voor de aanvang van de speelstraat ingediend worden.
 • Bekijk zeker ook eens het volledige reglement.