Sorteren op de werkvloer? Dat hoort er gewoon bij!

Waar kan ik heen met bedrijfsafval?

Thuis afval sorteren gaat best vlot, maar als bedrijf is het niet altijd evident. Toch loont het de moeite om dat aan te pakken.
Sterker nog: als bedrijf ben je wettelijk verplicht om je afval te sorteren.

De sorteerplicht voor bedrijven staat neergeschreven in het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van materialenkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Dat is niet zomaar.
De overheid wil iedereen zo veel mogelijk laten sorteren om op die manier te recycleren en grondstoffen voor nieuwe producten te winnen.
Sorteren we niet, dan gaat heel veel bruikbaar materiaal onterecht naar de verbrandingsoven.

Wat is bedrijfsafval?

Het is belangrijk om al het bedrijfsafval te verzamelen en te sorteren. Hou er wel rekening mee dat je het niet mag aanbieden zoals een huisgezin doet.
Huishoudelijk afval en bedrijfsafval zijn niet hetzelfde.

Huishoudelijk afval is al het afval dat ontstaat door de normale werking van een huishouden.
Alle andere afvalstoffen worden beschouwd als bedrijfsafval. De gemeenten of hun intercommunales zijn verplicht om huishoudelijk afval op te halen.

Voor bedrijfsafval is dat niet zo. Je staat als bedrijf dus zelf in voor de sortering en ophaling.

OVAM, de Openbare Afvalstoffenmaatschappij, verplicht bedrijven om 22 afvalstromen selectief in te zamelen: landbouwfolies, kunststoffolies (palletfolie), papier en karton, groenafval, glas, EPS, matrassen, harde kunststof, elektrische apparaten, Klein gevaarlijk afval, banden, hout, gevaarlijke stoffen, metaal, asbest, puin, textiel, batterijen, oliën, gebruikte dierlijke en plantaardige oliën, apparatuur met ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen en PMD.
Deze afvalstoffen horen dus niet in de restafvalzak.

Hoe kan ik bedrijfsafval aanleveren?

 • Is je afval vergelijkbaar met de aard, hoeveelheid en samenstelling van een doorsnee huisgezin?
  Dan kan je probleemloos de restafvalzak (max. 3 × 60 liter of  22,5 kg per twee weken), beperkte hoeveelheid papier en karton (< 1 m³ per maand) of PMD-zak (max. 4 zakken per 2 weken) aanbieden voor de huis-aan-huisophaling.
  Voor restafval en PMD gebruik je dan uiteraard de correcte IVIO-zakken.

 • Voor gebruikte oliën en vetten, afgewerkte olie, AEEA, puin, groenafval, gevaarlijke afvalstoffen, asbestcement, landbouwfolies, batterijen en accu’s, houtafval, metaalafval en brandbaar restafval kan je voor beperkte hoeveelheden terecht in de recyclageparken van IVIO.
  Zelfstandigen en KMO’s kunnen hiervoor een persoonlijke badge aanvragen.
  Alle info hierover en de tarieven vind je op www.ivio.be.

 • Voor grote hoeveelheden afval kan je terecht bij een private inzamelaar.
  Een lijst van inzamelaars vind je op https://iksorteerinmijnbedrijf.be/

Andere nuttige links