Schuldbemiddeling (budgetbeheer)

Schuldbemiddeling kan je helpen als je schulden hebt of als je niet weet hoe je alles nog kan betalen. 

  • Een maatschappelijk werker stelt een planning op van je inkomsten en uitgaven. 
  • Ze zoeken naar een haalbare verdeling van je inkomsten om de schulden terug te betalen.
  • Ze maken een afbetalingsplan op en leren je meer inzicht krijgen in je budget.

Hoe aanvragen?

Je kan schuldbemiddeling (budgetbeheer) aanvragen bij het OCMW/Sociaal huis.