RUP Kernversterking

BEKENDMAKING

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan - Kernversterking
Raadpleging startnota

In navolging van het op 6 juni 2019 door de gemeenteraad goedgekeurde masterplan Dorpskernvernieuwing, wordt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kernversterking opgemaakt.

Er werd een startnota opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

Conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, moet het college van burgemeester en schepenen een raadpleging organiseren over de start- en procesnota van het gemeentelijk RUP Kernversterking.

Deze raadpleging loopt van 20 maart 2021 tot en met 18 mei 2021.

Het volledig dossier bestaat uit:

  • startnota gemeentelijk RUP Kernversterking;
  • procesnota gemeentelijk RUP Kernversterking;
  • plan-MER-screeningsnota RUP Kernversterking.

Beide nota’s kunnen tijdens de periode van de raadpleging ingezien worden bij de afdeling omgeving, Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke (na afspraak via omgeving@oostrozebeke.be) en via de gemeentelijke website.

Het doel van deze raadpleging is in de eerste plaats om iedereen op de hoogte te brengen van het op handen zijnde plan en om kennis en input te verzamelen. Later in de procedure zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen bezwaren worden ingediend.

Gezien de huidige coronamaatregelen een fysiek infomoment verhinderen, werd een digitaal infomoment georganiseerd. Het webinar is hier te herbekijken: Webinar RUP Kernversterking - YouTube

Reacties op de startnota van het gemeentelijk RUP Kernversterking kunnen:

  • ofwel digitaal worden bezorgd op volgend adres: omgeving@oostrozebeke.be;
  • ofwel schriftelijk worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oostrozebeke (Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke);
  • ofwel tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op het gemeentehuis van Oostrozebeke aan het front-office (Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke).