Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.
Als er voor een bepaald gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan is opgemaakt en het treedt definitief in werking, dan vervalt het gewestplan voor dat gebied.

Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Een gewestelijk RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren.
Een provinciaal RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijk RUP wordt op zijn beurt opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen, wordt een RUP opgemaakt. Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Elke eigenaar of betrokkene krijgt ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen, of het nu gaat om het inrichten van een nieuw bedrijventerrein, het aanleggen van een nieuw bos, het aanleggen van een nieuw verkeersknooppunt of het evenwichtig uitbouwen van een regio in volle ontwikkeling.

Plannenviewer - Oostrozebeke

In onze gemeente zijn volgende RUP's van toepassing:

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen:

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak: