Renovatiekrediet met rentesubsidie (bij energierenovatie na aankoop)

Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt (notariële akte) én dat pand binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan bij de kredietgever naast de hypothecaire lening voor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet aangaan. De rente die u voor dat renovatiekrediet betaalt, wordt door de Vlaamse overheid terugbetaald (rentesubsidie).

Onderstaande voorwaarden en bedragen gelden tot eind 2022. Bij aankoop (notariële akte) vanaf 2023 komen er wijzigingen. Het renteloos renovatiekrediet wordt vervangen door een renovatiekrediet met rentesubsidie.

Voorwaarden

Aankoop in 2021 of 2022

 • Het renteloze renovatiekrediet is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt vanaf 2021. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
  (Wie een woning of appartement met slechte energieprestatie na erfenis of geschonken krijgt en binnen de 5 jaar grondig renoveert,
  • kon in aanmerking komen voor de Energielening+ (tot 31 augustus 2022)
  • kan vanaf 1 september 2022 onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening.)
 • Wie voor de aankoop vanaf 2021 een hypothecair krediet (woonkrediet) aanvraagt, kan bij de kredietgever naast dat woonkrediet ook een renovatiekrediet afsluiten. Het renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet.
 • Voor dat renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) krijgt u dan een rentesubsidie van de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet feitelijk renteloos is. U krijgt dan 1 keer per jaar de volledig betaalde rente terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • De rentesubsidie geldt enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).
  De energieprestatie wordt vóór en na de renovatie bewezen met het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat).
  • Een woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen
  • Een appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.
 • Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie, of sloop- en heropbouw van het pand.
 • Voor meer details over de voorwaarden, zie: Renovatiekrediet met rentesubsidie (Vlaanderen.be).

Wijzigingen bij aankoop vanaf 2023

 • De energieprestatie wordt vóór en na de renovatie bewezen met het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat).
  • Een woning of appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label D halen
  • Het renteloos renovatiekrediet wordt vervangen door een renovatiekrediet met rentesubsidie. Hoe groter de ambitie inzake renovatie, hoe hoger de rentesubsidie (= korting op de marktrentevoet).

Procedure

U kunt het renovatiekrediet met rentesubsdie afsluiten bij onderstaande kredietverstrekkers. Dit renovatiekrediet moet altijd samen en gelijktijdig met het hoofdkrediet voor aankoop van woning/appartement worden afgesloten bij dezelfde kredietgever.

Momenteel kunt u voor het renovatiekrediet met rentesubsidie terecht bij de volgende

Uitbetaling van de rentesubsidie

 • De kredietgevers zullen in het eerste trimester van elk jaar het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) informeren over de intresten die in het kader van het renovatiekrediet betaald zijn in het voorgaande jaar.
 • Het VEKA zal vervolgens, na controle, telkens in het tweede trimester (vermoedelijk in de maand mei) de rentesubsidie uitbetalen aan de kredietnemer.
  De intrest die u in in een bepaald jaar betaalt aan uw kredietgever, zal dus normaal gezien in het tweede trimester van volgende jaar door het VEKA automatisch aan u worden uitbetaald.

Voor meer details over de procedure, zie: Renovatiekrediet met rentesubsidie (Vlaanderen.be).

Kostprijs

Financieel voordeel
Rentesubsidie en ontleningsbedrag volgens te behalen EPC-label
Aankoop in 2021 of 2022
met EPC-label vóór renovatie
Renovatiekrediet
Maximaal ontleningsbedrag
bij de kredietgever
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Rentesubsidie
van de Vlaamse overheid
Woning
met EPC-label E of F
30.000 euroMinimaal EPC-label C100%
45.000 euroMinimaal EPC-label B100%
60.000 euroEPC-label A100%
Appartement
met EPC-label D, E of F
30.000 euroMinimaal EPC-label B100%
45.000 euroEPC-label A100%
Aankoop vanaf 2023
met EPC-label vóór renovatie (woning of appartement) met label E of F
Maximaal ontleningsbedrag
bij de kredietgever
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Rentesubsidie
van de Vlaamse overheid ten opzichte van marktrentevoet
Woning 20.000 euroMinimaal EPC-label D2%
30.000 euroMinimaal EPC-label C2,5%
45.000 euroMinimaal EPC-label B3%
60.000 euroEPC-label A3,5%
Appartement 10.000 euroMinimaal EPC-label D2%
20.000 euroMinimaal EPC-label C2,5%
30.000 euroMinimaal EPC-label B3%
45.000 euroEPC-label A3,5%

Regelgeving

Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26)
en het Energiebesluit van 19 november 2010 (titel VII, hoofdstuk 15)