CBS reglement tot delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur

Datum bekendmaking donderdag 24 december 2020
Datum besluit woensdag 16 december 2020
Datum zitting woensdag 16 december 2020