College van burgemeester en schepenen

Klik op de knop 'Agenda en notulen vanaf 1 juli 2021' om via de kalender naar de verslagen door te klikken.

Het college van burgemeester en schepenen omvat de burgemeester, vier schepenen waaronder de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en de algemeen directeur. De gemeenteraad kiest de schepenen uit de eigen raadsleden; de raad voor maatschappelijk welzijn kiest uit zijn leden een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het schepencollege kan je het dagelijks bestuur van de gemeente of het ‘uitvoerend’ orgaan van de gemeenteraad noemen. Sinds 1 januari 2019 functioneert het vast bureau als verplicht uitvoerend orgaan binnen het OCMW. Het is samengesteld uit identiek dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen en heeft gelijklopende bevoegdheden voor wat betreft het OCMW.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergadert wekelijks op woensdag (met uitzondering van de week van 21 juli en tussen 24 december en 3 januari). Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De reglementen en verordeningen en de lijsten met besluiten (met een beknopte omschrijving) van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau  zijn raadpleegbaar op deze website.

De schepenen en leden van het vast bureau hebben geen aparte bevoegdheid, maar nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling.

Luc Derudder, burgemeester, is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en tegelijkertijd voorzitter van het vast bureau.

Samenstelling

 • Luc Derudder Oostrozebeke.nu

  Contactgegevens
  Adres
  Krinkelstraat 1 bus 201 , 8780 Oostrozebeke
  Tel.
  056 66 50 42
  GSM
  0479 089474
  burgemeester@oostrozebeke.be

  Functies

  Burgemeester
  • algemeen beleid;
  • bevolking en burgerlijke stand;
  • brandweer;
  • Europese aangelegenheden;
  • informatie en public relations;
  • inspraak;
  • intercommunales;
  • intergemeentelijk overleg;
  • jumelage;
  • kerkfabrieken;
  • ontvangsten;
  • ontwikkelingssamenwerking;
  • vreemdelingen;
  • personeelszaken;
  • politie en preventie;
  • PWA;
  • ruimtelijke ordening;
  • stedenbouw;
  • tewerkstelling.
 • Carine Geldhof Oostrozebeke.nu

  Contactgegevens
  Adres
  Dentergemstraat 97 , 8780 Oostrozebeke
  Tel.
  056 66 90 77
  GSM
  0477 66 33 39
  carine.geldhof@oostrozebeke.be

  Functies

  Eerste schepen
  • emancipatiebeleid;
  • dierenwelzijn;
  • gehandicaptenbeleid;
  • kinderopvang en gezin;
  • land- en tuinbouw;
  • leefmilieu;
  • senioren;
  • sociale zaken;
  • volksgezondheid;
  • welzijnsbeleid;
  • woonzorgcentrum.
 • Jonas Van D'huynslager Oostrozebeke.nu

  Contactgegevens
  Adres
  Dalakkerstraat 19 , 8780 Oostrozebeke
  GSM
  0494 69 60 04
  jonas.vandhuynslager@oostrozebeke.be

  Functies

  Tweede schepen
  • automatisering en informatica;
  • bibliotheek;
  • feesten en kermissen;
  • jeugd en speelpleinwerking;
  • mobiliteit en verkeer;
  • sport en toerisme.
 • Olivier De Marez Oostrozebeke.nu

  Contactgegevens
  Adres
  Molstenstraat 17 , 8780 Oostrozebeke
  GSM
  0478 97 83 08
  olivier.demarez@oostrozebeke.be

  Functies

  Derde schepen
  • budget en financiën;
  • gemeente- en OCMW eigendommen;
  • grondbeleid;
  • lokale economie en KMO;
  • middenstand;
  • nutsvoorzieningen;
  • openbare werken;
  • parken en plantsoenen;
  • riolering en waterzuivering.
 • Anne-Sophie Verschoore Oostrozebeke.nu

  Contactgegevens
  Adres
  Ernest Brengierstraat 6 , 8780 Oostrozebeke
  anne-sophie.verschoore@oostrozebeke.be

  Functies

  Vierde schepen
  • afvalbeleid en reiniging;
  • begraafplaatsen;
  • cultuur;
  • huisvesting;
  • maatschappelijk werk;
  • markten;
  • onderwijs;
  • sociale woningbouw.
 • Carl Vereecke

  Contactgegevens
  Adres
  Ernest Brengierstraat 6 , 8780 Oostrozebeke
  Tel.
  056 67 11 66
  GSM
  0475 66 73 05
  algemeen.directeur@oostrozebeke.be

  Functies

  Algemeen directeur

  De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Hij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

  De algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst, en vervult de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Over de organisatiebeheersing rapporteert de algemeen directeur jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, de OCMW-raad en het vast bureau.

  De opdrachten van de algemeen directeur zijn voornamelijk decretaal bepaald.

Contact

Adres
Ernest Brengierstraat 6 , 8780 Oostrozebeke
Tel.
056 67 11 19
secretariaat@oostrozebeke.be

Openingsuren

Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag.