Sportraad

De sportraad is een gemeentelijke adviesraad waarin de sportverenigingen vertegenwoordigd zijn.  De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering zijn vertegenwoordigers van de verenigingen of deskundigen. De niet stemgerechtigde leden van de algemene vergadering zijn de sportgekwalificeerd ambtenaar, de schepen van sport en één afgevaardigde van de gemeenteraad per politieke fractie.

Het doel van de gemeentelijke sportraad is:

 • het nemen van initiatieven ter bevordering van de sportbeoefening van de bevolking;
 • het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan het gemeentebestuur inzake sportaangelegenheden;
 • zorgen voor overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen, op het gebied van competitie- en recreatiesport;
 • ondersteuning en promotie van de sport via activiteiten van de gemeentelijke sportdienst en de sportverenigingen uit de gemeente;
 • het inwinnen van informatie in verband met de huidige trends binnen het sport- en openluchtleven.

De sportraad  van Oostrozebeke:

 • is samengesteld uit een algemene vergadering die jaarlijks samenkomt en een bestuur dat maandelijks vergadert; 
 • vergadert sinds jaar en dag elke tweede dinsdag van de maand met het bestuur in het gemeenschapscentrum "O.C. Mandelroos";
 • adviseert de gemeenteraad inzake sport en het verenigingsleven;
 • werkt samen met de dienst sport om activiteiten te organiseren.

Samenstelling

 • Rudy Adyns
 • Alois Allaert
 • Dirk Bearelle
 • Herman Callens
 • Liliane Debo
 • Stefanie Declerck
 • Tom Declerck
 • Dirk Deconynck
 • Stefaan Devos
 • Franky Lambrecht
 • Philippe Naessens (voorzitter)
 • Henriette Penninck
 • Tim Philips
 • Christine Saelens
 • Antoon Sneijers
 • Hendrik Van Hollebeke
 • Nele Van Wetter
 • Lore Vanhee
 • Rudi Vannieuwenborgh
 • Sabine Velghe (ambtenaar)
 • Mathieu Verbrugghe
 • Davy Verhulst (waarnemend gemeenteraadslid)
 • Mario Verhulst
 • Tom Vermaete

Contact

Adres
Ernest Brengierstraat 6 , 8780 Oostrozebeke
Tel.
056 67 11 71
sport@oostrozebeke.be

Openingsuren

Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag.