Gecoro

De GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening heeft als doel het behoud, de verbetering en uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en vervult de opdrachten haar toegekend in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Deze opdrachten zijn:

 • De commissie heeft een belangrijke adviserende taak bij het opstellen van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 • Zij bundelt en coördineert tevens alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 • Zij brengt advies uit over de ontwerpen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
 • Zij brengt advies uit over het gemeentelijk jaarprogramma voor ruimtelijke ordening.
 • Zij kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijk omgevingsambtenaar.

Samenstelling

 • Michiel Deweirdt (voorzitter, deskundige)
 • Nico Verhelst (deskundige) - Geert Haelewyn (plaatsvervangend deskundige)
 • Dieter Jehs (ambtenaar, secretaris)
 • Wim Vanhaverbeke (effectief lid) - Tom Destoop (plaatsvervangend lid)
 • Martine Langen (effectief lid) - Lander Van Nieuwenhuyse (plaatsvervangend lid)
 • Ivette Viaene (effectief lid) - Jan Scherpereel (plaatsvervangend lid)
 • Petra Volckaert (effectief lid) - Carol Coucke (plaatsvervangend lid)
 • Carl Vandaele (effectief lid) - Bernard Vanden Avenne (plaatsvervangend lid)
 • Luc Derudder (burgemeester)
 • Koen Vandenbroucke (vertegenwoordiger INSPRAAK.nu)
 • Jonas Van D'huynslager (vertegenwoordiger Oostrozebeke.nu)

Contact

Dienst omgeving

Nu gesloten
Adres
Ernest Brengierstraat 6 , 8780 Oostrozebeke
Tel.
056 67 11 81
omgeving@oostrozebeke.be

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
GeslotenKermismaandag

Op afspraak van maandag t.e.m. vrijdag.

We zijn telefonisch bereikbaar op
maandag: 13.30 tot 17 u.
dinsdag: 8.30 tot 12 u.,
woensdag: 13.30 tot 17 u.
donderdag: 8.30 tot 12 u. en 13.30 tot 17 u.
vrijdag: 8.30 tot 12 u.
Buiten deze uren kan je via mail contact opnemen.