Programmatische Aanpak Stikstof

Gepubliceerd opvrijdag 31 mrt 2023 om 08:48

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) neemt de Vlaamse overheid maatregelen om de uitstoot van stikstof tegen 2030 sterk te verminderen en de natuur te herstellen.

In 65% van de natuurgebieden in Vlaanderen valt er meer stikstof dan de natuur aankan. Zo raakt de natuur verstoord en verdwijnen plant- en diersoorten. 

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (het Vlaamse stikstofplan) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Het programma heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de Europees beschermde speciale beschermingszones.

Je kan de documenten hier online inkijken:

Of in het gemeentehuis:

na afspraak via omgeving@oostrozebeke.be of 056 67 11 81

Meer info:

www.vlaanderen.be/stikstof