Bejaardenwoningen

In Oostrozebeke zijn een aantal bejaardenwoningen ter beschikking.

Voor wie?

 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Je hebt de leeftijd van 60 jaar op datum van inschrijving, te bewijzen aan de hand van de identiteitskaart of je hebt een handicap van ten minste 66%.
 • Je  beschikt samen met zijn gezinsleden over een inkomen dat de onderstaande grenzen niet overschrijdt.
  Inkomen = de som van de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten en van de niet-belastbare vervangingsinkomsten.
 • De inkomensgrenzen zijn vastgesteld op:
  • 25 317,00 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
  • 27 438,00 euro voor een alleenstaande persoon met een invaliditeit van 66% of meer;
  • 37 974,00 euro verhoogd met 2 123,00 euro per persoon ten laste voor anderen.
  • Het OCMW neemt in principe het netto-belastbaar inkomen van het referentiejaar in aanmerking (het referentiejaar is het derde jaar voorafgaand aan de inschrijving of toewijzing naargelang het geval) bv. in 2020: inkomen 2007, aanslagjaar 2018.
 • Jij en, in voorkomend geval jouw minderjarige kinderen, hebt maximaal één woning of perceel bestemd voor woningbouw in volle eigendom (in binnen- of buitenland).
 • Taalbereidheid: Indien je het Nederlands niet als moedertaal hebt en als de sociale dienst van oordeel is dat je onvoldoende het Nederlands beheerst, dien je aan bijkomende voorwaarden te voldoen.

Wat kost het?

367,00 euro huishuur per maand.
De prijs voor een garage bedraagt 30,00 euro per maand.

Wat breng je mee om jou in te schrijven?

 • een kopie van jouw identiteitskaart;
 • een kopie aanslagbiljet van de personenbelastingen (aanslagjaar 2008, inkomsten 2017);
 • evt. een kopie van jouuw attest invaliditeit (66% of meer);
 • evt. het laatste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

Op de wachtlijst?

Indien je geen woning toegewezen, krijg je om de twee jaar een brief om de inschrijving te hernieuwen.