Een erkenning aanvragen als hondenkwekerij, kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor dieren

Elke honden- of kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension en dierenhandelszaak moet een geldige erkenning (HK-nummer) hebben van de afdeling Dierenwelzijn. De erkenning is van onbepaalde duur.

Voorwaarden

Om een erkenning te krijgen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden rond infrastructuur, verzorging en voeding van de dieren, aantal personeelsleden en administratie.

De inrichting moet volledig gebruiksklaar zijn voor u een erkenning kunt aanvragen. U moet de nodige opleiding(en) hebben gevolgd. De opleidingsvoorwaarde geldt niet voor hobbykwekers.

Op vlaanderen.be vindt u meer informatie over de voorwaarden en de opleidingen.

Procedure

Op vlaanderen.be leest u de volledige aanvraagprocedure.

Als meerdere erkenningsplichtige inrichtingen op dezelfde plek gevestigd zijn, dan moet u aparte erkenningsaanvragen indienen.

Uitzonderingen

Als u maximaal twee nesten honden per jaar kweekt, bent u een occasionele kweker. Op dit moment zijn er geen erkenningsvoorwaarden voor de occasionele kwekers.

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (Belgisch Staatsblad 6/07/2007).