Ondersteuning via Sociaal Huis

Administratieve ondersteuning/steun/voorschotten

Heb je een laag inkomen, schulden of andere problemen, dan kan je bij het Sociaal Huis terecht. Dit kan zijn met vragen om administratieve ondersteuning (hulp bij het invullen van papieren, aanvraag van groeipakket,…) of steun of voorschotten.

Aanvullende steun

Als je een laag inkomen, schulden of andere problemen hebt en je kan niet voorzien in jouw basisbehoeften of de basisbehoeften van jouw gezin, dan kan je o.a. bij het Sociaal Huis terecht voor aanvullende steun.

Dit kan inhouden:

  • Recht op sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang ‘de Wiemkes’
  • Recht op individueel verminderd tarief kindeorpvang ‘Kind en Gezin’
  • Tussenkomst in speelpleinwerking, Tsjaka en SWAP
  • Vrijetijdstoelage (100,00 euro per jaar per kind)
  • Toelage voor kinderen (100,00 euro per jaar per kind)
  • Tussenkomst in farmaceutische kosten
  • Tussenkomst in de aankoop van een fiets via Veloods