Ondersteuning

Centrum leerlingenbegeleiding

Een CLB biedt ondersteuning en begeleiding op vlak van: gezondheid, studiekeuze, leerproblemen, zich goed voelen, vaccinaties, medisch onderzoek, concentratieproblemen, schoolmoeheid, angst, …

Kine+ kids

Kinderen groeien en leren gaandeweg ontdekken. Ze ontwikkelen op verschillende vlakken en aan hun eigen tempo. Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling echter vertraagd ten opzichte van leeftijdsgenoten. 

Kine+ Kids probeert op dat moment een meerwaarde te bieden om de verdere ontwikkeling te stimuleren.

CAW Centraal West-Vlaanderen vzw

Het CAW biedt hulp bij al je welzijnsvragen in de vorm van advies en informatie of kortdurende hulp. 

Klinisch psycholoog Ine D’Haene

Heb je een vraag naar sociale/emotionele of gedragsmatige ondersteuning van 

  • Gedragsproblemen
  • Faalangst
  • Angstproblematieken
  • (negatief) Zelfbeeld

Is er een vraag naar psychodiagnostische screening voor een kind of jongere van 0 tot 18 jaar van

  • IQ-onderzoek (al dan niet in functie van logopedische terugbetaling)
  • Aandachts-en concentratieproblemen (ADHD/ADD)
  • ASS (autisme spectrumstoornis)
  • Executief functioneren

Contacteer hiervoor gerust klinisch psycholoog Ine D'Haene.

Diëtiste Elke Vlaminck

Heb je vragen over gezonde voeding, moeilijke eters, allergieën of intoleranties?

Of heb je begeleiding nodig bij overgewicht/obesitas?

Je kan hiervoor altijd terecht bij diëtiste Elke Vlaminck.