17/03: Diensten werken achter gesloten deuren

Bezoek aan gemeentehuis of sociaal huis enkel na voorafgaande afspraak

Op donderdag 12 maart 2020 heeft de nationale veiligheidsraad de te nemen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) opgetrokken tot op federaal niveau en beslist om fase 2 te handhaven en over te gaan naar een federale fase met bijkomende maatregelen. Gisteren ging de 12de werkweek van 16 maart 2020 terug van start. Wij vragen iedereen om de maatregelen, die de federale regering de voorbije dagen heeft afgekondigd, goed op te volgen. Samen kunnen we levens redden! De digitale wereld biedt heel wat mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden zonder fysiek samen te komen.

Vanaf vandaag neemt het gemeente- en OCMW-bestuur strengere maatregelen voor de dienstverlening in het gemeentehuis en sociaal huis. De beide toegangsdeuren worden gesloten. Je kan voor alle diensten enkel langskomen na voorafgaande afspraak of voor dringende zaken aanbellen aan de voordeur. Alle diensten werken achter gesloten deuren en op minimale dienstverlening. Wij blijven verder zo goed mogelijk voorzien in alle noodzakelijke dienstverlening voor onze burgers.

De buitenschoolse kinderopvang blijft open voor- en naschools en op woensdagnamiddag. Daar hanteren we de richtlijnen, die gelden voor het onderwijs. 

Hoe maak je een afspraak?

Neem telefonisch contact op tussen 9 u. en 12 u. Indien mogelijk wordt de dienstverlening telefonisch of digitaal geregeld. Niet dringende dienstverlening kan uitgesteld worden.

De telefoonnummers van het gemeentehuis en het sociaal huis staan in het infoblad en op de gemeentelijke website (

  • voor het gemeentehuis: 056 67 11 20
  • voor het sociaal huis: 056 67 11 50

Bijkomende maatregelen

Huisvuil en afval?

  • De ophalingen huisvuil, PMD, papier en karton wijzigen niet.
  • Alle recyclageparken in Vlaanderen worden per direct gesloten na de overrompeling van de afgelopen dagen.

Allerlei

  • De voedingszaken blijven toegankelijk. Hou je rekening met 1,5 m afstand, ook bij het aanschuiven aan de kassa;
  • Contacteer enkel de huisarts of spoedgevallendienst bij ernstige gezondheidsproblemen;
  • De huisartsenwachtpost Tielt zoekt vrijwilligers voor onthaal van patiënten en de administratieve verwerking van consultaties. Dit zonder direct patiëntencontact. (https://www.oostrozebeke.be/oproep-vrijwilligers-huisartsenwachtpost-tielt);
  • Het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt werkt met een bezoekbeperking;
  • De federale richtlijnen zijn van kracht. Als lokale overheid moeten wij deze volgen en uitvoeren. Heb je een vraag, ga dan zeker eens kijken op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

of contacteer het federaal noodnummer: 0800 14 689.