Premie voor isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde

Als u de buitenmuren van uw woning of appartement laat isoleren, kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. Deze premie geldt alleen voor de isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur.

Voorwaarden

 • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies komt ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw (=nieuwbouw) geldt de premie niet.
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, …) waaraan het materiaal moet voldoen op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.
 • Vanaf 2021 (eindfactuur)
  • wordt de basispremie verdubbeld (nog niet definitief goedgekeurd)
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief (nog niet definitief goedgekeurd)
  • is er een verhoogde basispremie in geval van asbestverwijdering + isolatie (nog niet definitief goedgekeurd).
   Om in aanmerking te komen voor deze extra premie, zal het asbest moeten verwijderd en afgevoerd worden volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

Onderstaande bedragen voor 2021 zijn nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Eindfactuur
in
Premie voor isolatie
van de buitenmuur langs de buitenzijde
Premie voor isolatie
+ asbestverwijdering

2019
2020

15 euro per m2 -
202130 euro per m238 euro per m2
2021
Klant met
'uitsluitend nachttarief'
45 euro per m245 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer krijgt

 • met eindfacuur in 2019 of 2020: 22,5 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte
 • met eindfactuur in 2021: 45 m2 per m² (dit bedrag geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'' en/of 'in geval van asbestverwijdering').

Regelgeving

De premiebedragen 2021 werden op 30-10-2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk. Definitieve goedkeuring wordt verwacht tegen midden december 2020.