Belastingreglement op het weghalen en verwijderen van sluikstortingen