Reglement betreffende de aansluiting op de openbare riolering, de keuring van de privewaterafvoer, de begeleiding door een afkoppelingsdeskundige bij afkoppelingsprojecten en de controle op de werking van de IBA