Aanvragen in kader van het omgevingsvergunningsdecreet, de aanvragen van stedenbouwkundige uittreksels en bodemsaneringsprojecten