Financieel beleidsplan

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen (gemeente en OCMW), die erbij betrokken zijn.  Op die manier kan een geïntegreerd lokaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.

Het gemeente- en OCMW-bestuur hebben daardoor sinds 2020 gemeenschappelijke beleidsrapporten. Deze bestaan uit het meerjarenplan en de aanpassing meerjarenplan en de jaarrekening.
Omdat elke rechtspersoon echter voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Er wordt daardoor nog steeds per budgettaire entiteit (gemeente en OCMW) een boekhouding gevoerd. Dit wil zeggen dat er een aparte managementrapportage mogelijk is. Er wordt jaarlijks wel één gemeenschappelijke (geconsolideerde) jaarrekening opgemaakt.

Het meerjarenplan 2020-2025 voor enerzijds het deel van de gemeente en anderzijds het deel van het OCMW werd vastgesteld in de gemeenteraad/OCMW-raad van 5 december 2019. Dit document werd gepubliceerd op 6 december 2019.