Voedselbedeling

Heb je een laag inkomen, schulden of andere problemen?
Is het moeilijk om aan de basisbehoeften van je gezin te voldoen?
Heb je recht op aanvullende steun om een voedselpakket te krijgen?
Dan kan je in het sociaal huis terecht voor een voedselpakket.

Hoe vraag je dit aan?

  • Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van het OCMW/sociaal huis of kom langs. 
  • Een maatschappelijk werker onderzoekt jouw (sociale en financiële) situatie.

Wat krijg je?

Je mag één peer keer maand langskomen voor een voedselpakket. In het pakket zitten dingen zoals spaghetti, melk, fruit, brood,...

POD Maatschappelijke integratie

De POD maatschappelijke Integratie helpt ons met geld van de Europese Unie.
Ze helpen ook mensen om uit de armoede te komen.

"Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.

Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via het ESF+ fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen, Alimen’T en de Restos du Coeur.
De ESF+ voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen, dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.”