Aanvraag publicatie digitale infoborden

De aanvragen voor de digitale infoborden moeten minstens 1 maand vóór het plaatsvinden van de activiteit bij de dienst communicatie ingediend worden.

De dienst communicatie staat in voor de programmatie van de digitale infoborden. Aankondigingen die niet strijdig zijn met het gebruiksreglement worden ten vroegste twee weken voor de activiteit plaatsvindt in functie van de beschikbare ruimte en het aantal aankondigingen op de borden geplaatst.

Naast je aanvraag voor de digitale borden, promoot je best ook jouw activiteit in de UiTdatabank. Meer informatie daarover vind je op uit uitinvlaanderen.be. Een activiteit ingevoerd in de UiTdatabank verschijnt ook in het gemeentelijk infoblad. Ook de nationale en lokale pers bekijkt dit aanbod.