Privaat laden op openbaar domein

Het aandeel elektrische voertuigen stijgt in sneltempo, net als het aantal (openbare) laadpunten. 

De snelste en grootste stijging van elektrische voertuigen is te zien bij de bedrijfswagens. Werknemers die een elektrisch voertuig beschikbaar worden gesteld door hun werkgever krijgen ook vaak het aanbod om via de werkgever een laadpaal te plaatsen bij de private woning. Deze laadpaal is dan aangesloten op het private net van de werknemer.

Niet iedereen beschikt echter over de mogelijkheid om te laden op eigen terrein. Bijvoorbeeld door gebrek aan oprit en/of garage. Zij zullen dan willen uitwijken naar het openbaar domein om te laden.

Via de concessie, uitgeschreven door de Vlaamse overheid, kan iedereen die niet over een garage of oprit beschikt, een laadpaal in de buurt aanvragen via het systeem paal-volgt-wagen. Een openbare laadpaal in je buurt aanvragen kan via deze link

Het laden van een elektrisch voertuig gebeurt ofwel:

 • op openbaar domein via openbare laadpalen;
 • op privaat domein via private laadpalen;
 • op semi-openbare terreinen (bijvoorbeeld bij supermarkten, op parkeerterreinen, ...).

Uitzondering: privaat laden op openbaar domein

Uitzonderlijk kan je je elektrische wagen ook opladen op het openbaar domein door middel van een private aansluiting in of aan je woning. Via een eigen laadpunt dus.

Hier zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden. Bovendien heb je hiervoor ook een expliciete toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Alle voorwaarden en bepalingen kan je doornemen in het reglement. Dat kan je in bijlage onderaan deze pagina terugvinden. 

De toelating kan enkel worden verleend indien:

 • Er wordt geladen vanop een laadpunt op het eigen terrein.
 • De openbare parkeerplaats direct grenst aan het voetpad aan de kant van de woning. De kabel mag met andere woorden niet noch over de rijbaan, noch over het fietspad gelegd worden.
 • De afstand tussen de grens van het eigen terrein en het voertuig niet meer dan 10 meter bedraagt.

Er wordt geen toelating verleend:

 • Indien parkeren en laden op het eigen terrein mogelijk is.
 • Op locaties waar laden en lossen of parkeren verboden is.
 • Indien het plaatsen van laadinfrastructuur op de gevel niet gewenst is, bijvoorbeeld wegens de erfgoedwaarde van het gebouw.
 • Indien er zich een openbaar laadpunt bevindt binnen de straal van 250 meter van de woning.

Heb je de toelating verkregen?

 • Gebruik dan steeds een kabelmat tijdens het laden. 
 • Weet dan dat je de openbare parkeerplaats voor het eigen terrein kan niet toe-eigenen. Deze blijft beschikbaar voor andere weggebruikers.

Aanvraag indienen

De toestemming kan je aanvragen via het formulier onderaan deze pagina.