Premie individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA)

Een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) is een minizuiveringsinstallatie die het huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen.

Het betreft een installatie bij een woning binnen het individueel te zuiveren gebied (rode zone volgens het zoneringsplan). De meest recente versie van dit plan kan je op volgende website terugvinden (zoeken gebeurt op adres).

Je dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen;
  • het betreft een installatie bij een woning binnen het individueel te zuiveren gebied (rode zone volgens het zoneringsplan);
  • het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put;
  • de installatie wordt voorzien van een controleput;
  • de installatie moet gebouwd en geëxploiteerd worden conform de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • het hemelwater moet maximaal afgekoppeld worden.

Wie een IBA plaatst en voldoet aan alle voorwaarden, kan in aanmerking komen voor een gemeentelijke premie van maximaal 990,00 euro.

Aanvraag

Bezorg het correct ingevulde aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor de aanleg van individuele zuiveringsinstallatie aan de dienst milieu (of door afgifte aan het front office tijdens de openingsuren).
Let wel: de aanvraag dient te gebeuren in het jaar dat de installatie gebouwd wordt.

Verwerken

Jouw aanvraag wordt verwerkt door de dienst milieu. Nadien krijgt je bericht over de principiële goedkeuring.

Controle

Op basis van een plaatsbezoek wordt de installatie getoetst aan de code van goede praktijk. Dan volgt de (eventuele) definitieve goedkeuring en de uitbetaling van de premie.