Premie individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA)

Een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) is een minizuiveringsinstallatie die het huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen.

Het betreft een installatie bij een woning binnen het individueel te zuiveren gebied (rode zone volgens het zoneringsplan). De meest recente versie van dit plan kan je op volgende website terugvinden (zoeken gebeurt op adres).

Dien je je aanvraag in na 2 juni 2022, dan dient je installatie minimaal aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen;
  • het betreft een installatie bij een woning binnen het individueel te zuiveren gebied (rode zone volgens het zoneringsplan);
  • het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put;
  • de installatie wordt voorzien van een controleput;
  • de installatie moet gebouwd en geĆ«xploiteerd worden conform de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen,  individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • het hemelwater moet maximaal afgekoppeld worden;
  • De particuliere waterzuiveringsinstallatie is volledig gebouwd en aangesloten op het tijdstip van de premieaanvraag.
  • De particuliere waterzuiveringsinstallatie wordt niet aangelegd via het collectief systeem, zoals goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2 juni 2022. Dubbele financiering is met andere woorden niet mogelijk.

Meer info kan u nalezen in het reglement onderaan deze pagina. 

Wie een IBA plaatst en voldoet aan alle voorwaarden, kan in aanmerking komen voor een gemeentelijke premie van maximaal 990,00 euro.

Aanvraag

Bezorg het correct ingevulde aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor de aanleg van individuele zuiveringsinstallatie aan de afdeling facility via de post of door afgifte aan het front office tijdens de openingsuren. Het aanvraagformulier kan u onderaan deze pagina terugvinden.

Verwerken

Jouw aanvraag wordt verwerkt door de afdeling facility. Nadien krijgt je bericht over de principiƫle goedkeuring of afkeuring.

Controle

Op basis van een plaatsbezoek wordt de installatie getoetst aan de code van goede praktijk. Dan volgt de (eventuele) definitieve goedkeuring en de uitbetaling van de premie.

Collectieve plaatsing van IBA's

In de gemeenteraad van 2 juni 2022 werd goedkeuring gegeven voor de collectieve plaatsing van IBA's. Meer info hierover wordt later nog gedeeld. Wie instapt in dit systeem heeft geen recht op een subsidie zoals voorzien in het subsidiereglement voor aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties.