Plannenviewer

Op de interactieve kaart Plannenviewer zijn de Bijzondere plannen van aanleg (BPA), de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en de verkavelingen grafisch weergegeven. 

Links van het scherm is de legende terug te vinden. Via het icoontje lagen (net onder de zoekbalk) kan je lagen aan- en uitvinken.

Er zijn 3 soorten RUP's, namelijk gewestelijke, provinciale en gemeentelijke RUPs. Zowel de lijnen, grondvlakken als punten zijn weergegeven in de viewer.

Wanneer je klikt op de kaart verschijnt er een pop-up met meer informatie over de desbetreffende RUP, BPA of verkaveling. Je kan nog verder doorklikken op de link die doorverwijst naar de pagina op de website.